Rynek kapitałowy.

 

Zasięg problematyki dokumentacja cen transferowych staje się z roku na rok coraz większy, gdyż w czasach globalizacji rynku kapitałowego już tylko nieliczne podmioty funkcjonują bez jakichkolwiek powiązań, czy to kapitałowych, czy też osobowych, a i te nieliczne starają łączyć się w bardziej reprezentatywne pod względem konkurencji struktury prawa handlowego, skupiając w sobie kilka podmiotów gospodarczych, czego najlepszym przykładem jest struktura grupy kapitałowej. Należy zauważyć, że problematyka cen transferowych jest ściśle związana ze zjawiskiem przerzucania dochodów i planowania podatkowego, stając się tym samym przedmiotem sporów z organami skarbowymi. Należy też zaznaczyć, że omawianie zagadnień z zakresu cen transferowych jest nierozerwalnie związane z problematyką unikania podwójnego opodatkowania, a także obejściem prawa i uchylaniem się od opodatkowania. Problematyka cen transferowych dotyczy więc obecnie wszystkich podatników myślących o rozwoju swojej działalności gospodarczej, a jeśli tak, to również wszystkich tych, którzy dbają o prawidłowe odzwierciedlenie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych, tych, którzy podatników reprezentują oraz tych, który kontrolują te procesy, tj. organów kontrolnych, których zadaniem jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *