Kursy Bhp są obowiązkowe do odbycia dla wszystkich nowozatrudnionych.

Co się kryje pod określeniem usługi Bhp? To niezwykle istotne zadania, jakimi para się bardzo dużo przedsiębiorstw, oferują one również bardzo wysoko wyspecjalizowane usługi przeciwpożarowe poprzez sprawowanie stałego nadzoru Bhp nad warunkami pracy, jako służba etatowa oraz zewnętrzna. Nic w tym dziwnego. Dlaczego?

 

Ponieważ kursy Bezpieczeństwa pracy są wszakże obowiązkowe do odbycia dla wszystkich nowozatrudnionych, którzy dopiero co zaczęli pracować w nowej firmie. Szkolenia Bhp dzielimy LJM – szkolenia BHP dzielimy na 2 rodzaje. Jakie rzeczywiście rozróżniamy ich rodzaje? Są to kursy tzw. wstępne , które obejmują instruktaż ogólny a także instruktaż stanowiskowy i szkolenia okresowe. Odbywają się one w trakcie pracy oraz nie mogą one trwać mniej niż 3 godziny lekcyjne.

 

Zatrudniony człowiek zaznajamia się w ich trakcie z głównymi zasadami Bhp, to znaczy z bezpieczeństwem pracy i higieną pracy. A konkretniej ze zbiorem zasad, jakie są powiązane z bezpiecznym a także higienicznym wykonywaniem pracy. Nad stosowaniem się do zasad oraz przepisów Bhp w naszych krajowych zakładach pracy czuwa, nikt inny, jak tylko PIP. Jeżeli jest mowa o wymienionym wcześniej instruktażu stanowiskowym, to musi być on niewątpliwie zrobiony, zanim do pracy będzie dopuszczony pracownik, który został zatrudniony na stanowisku robotniczym, czyli na takim, na którym jest narażony na bardzo liczne niebezpieczeństwa. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby nowy pracownik dowiedział się, jakie są sposoby ochrony siebie przed różnymi zagrożeniami. Na początek tłumaczy to na wstępnej rozmowie przełożony danego pracownika, a potem bardziej szczegółowo przedstawia to a ponadto omawia inne czynności instruktor. Punktem końcowym jest przeprowadzony test z pozyskanych uprzednio oraz poznanych wiadomości.

 

Instruktaż stanowiskowy musi być jednak przeprowadzony raz jeszcze w pewnych przypadkach, jeśli np na stanowisku zostaną przeprowadzone zmiany techniczno-organizacyjne, a pośród nich zmiana mechanizmu technologicznego czy organizacja stanowisk. UWAGA! Zorganizowanie szkolenia Bhp w charakterze instruktażu stanowiskowe i ogólnego musi być potwierdzone przez pracownika na piśmie i dodatkowo zaznaczone w jego aktach osobowych. Oświadczenie takie musi zawierać imię i nazwisko danego pracownika a ponadto miejsce i datę odbycia takiego kursu, oraz podpis. Są również organizowane kursy Bhp zwane okresowymi. Czas trwania tych szkoleń jest uzależniony od generalnego programu – max. są to sześćdziesiąt cztery godziny lekcyjne. Jeżeli dany pracownik okaże swoje ważne zaświadczenie, które potwierdza odbycie wymaganego szkolenia okresowego Bhp w danym okresie u jakiegoś innego pracodawcy, ma szansę być wtedy zwolniony z pierwszego kursu wstępnego. To ważna informacja. Takie szkolenie może niewątpliwie obejmować pozostałą grupę miejsc pracy, jednakże jego program powinien uwzględniać zakres, jaki jest niezbędny do dopuszczenia do pracy na zupełnie innym stanowisku.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *